RIKTLINJER

Övergripande mål och syfte med uppdraget 
-T.ex. Ambassadörsuppdrag som gör skillnad. Varje dag. /Var med och påverka för att ge fler anhöriga en bättre framtid
 
-Mål. Genom att…

Cancerkompisar, Org.nr: 802471-1999

Postadress: Medicon Village AB, 223 81 Lund

Besöksadress: Medicon Village, huvudbyggnad (301), Scheelevägen 2, Lund
046-275 60 00  |  info@cancerkompisar.se  |  @cancerkompisar  |  cancerkompisar.se

Följ oss

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon