top of page

RIKTLINJER

Övergripande mål och syfte med uppdraget 
-T.ex. Ambassadörsuppdrag som gör skillnad. Varje dag. /Var med och påverka för att ge fler anhöriga en bättre framtid
 
-Mål. Genom att…
bottom of page