top of page

Vi forskar, sprider kunskap och skapar opinion

Cancerkompisar driver forskningsprojekt tillsammans med olika aktörer. Vi arbetar aktivt för att synliggöra anhörigproblematiken och delar med oss av våra kunskaper genom föreläsningar, workshops och utbildningar. Vi deltar i samhällsdebatten och skapar opinion. 

Vi förebygger allvarliga sjukdomar hos anhöriga.

Genom att förstärka det akuta stödet till anhöriga kan vi minska stress och före- bygga allvarliga sjukdomar som ångest,

depression samt hjärt- och kärlsjukdomar. Att veta att ens anhöriga får stöd kan dess- utom vara till stor hjälp för den som är sjuk.

Våra Forskningsprojekt

1

AKTUELLT 

ANHÖRIGAS ERFARENHETER AV CANCERVÅRDEN

I samarbete med RCC Syd, Roche och Immunovia

Cancerkompisar har samarbetat med Regionalt Cancercentrum Syd sedan 2014. Just nu driver vi ett treårigt projekt till-
sammans där vi med vetenskaplig forskning kartlägger vilka effekter stödet från en cancerkompis ger.

2

AVSLUTAT

PÅ OKÄNT CANCERVATTEN - NÄRSTÅENDEPERSEPKTIV

I samarbete med Ulrika Sandén och LTH Lunds universitet

Tidigare studier av den skånska cancervården visar på stora förbättringsområden vad gäller innovation, koordination, samverkan, logistik, egenförmåga, närståendestöd och information (Nilsson 2007; 2013, Nätverket mot cancer, 2012). På okänt cancervatten tar avstamp i dessa rapporter och är ett första steg i en individfokuserad behovsinventering av den sydsvenska cancervården. Rapporten bygger på en studie där sammanlagt 19 cancerpatienter har intervjuats i grupp och individuellt. De intervjuade har fått styra samtalen och deras livsupplevelser har stått i centrum.

Hämta rapporten i pdf

bottom of page